Translate - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

SLIDESHOW / ZAKYNTHOS

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ


Για να είναι μια μελισσοκομική εκμετάλλευση αποδοτική πρέπει ο μελισσοκόμος να εργάζεται με αγάπη και ενδιαφέρον για το αντικείμενο, με σύστημα και να εφαρμόζει τις κατάλληλες μεθόδους. 
Πρέπει να είναι μεθοδικός και να φροντίζει για την τήρηση σημειωματάριου στο οποίο θα αναγράφει όλες τις παρατηρήσεις που κάνει και σύμφωνα με αυτές να προγραμματίζει και να εκτελεί χωρίς αναβολές τις απαιτούμενες εργασίες.
Επίσης πρέπει να έχει ανάλογο αριθμό κυψελών με τις γνώσεις και την πείρα του. Λιγότερες κυψέλες αλλά καλά φροντισμένες και παρακολουθούμενες δίνουν παραγωγή ίση ή και μεγαλύτερη από πολυπληθέστερες χωρίς την απαιτούμενη φροντίδα.
Πρέπει να:
Φροντίσει για την τοποθέτηση του μελισσοκομείου στην κατάλληλη περιοχή, όπως και να γνωρίζει καλά τις ανθοφορίες. Στην περιοχή εννοούμε τις μελιττοφορίες μιας περιφέρειας με κέντρο το μελισσοκομείο και ακτίνας 3-5 χιλιομέτρων. Η περιοχή πρέπει να εξασφαλίζει άφθονη και παρατεταμένη ανθοφορία κατά την άνοιξη για την ανάπτυξη του γόνου, το καλοκαίρι για καλή παραγωγή και το φθινόπωρο για την ανανέωση του πληθυσμού της κυψέλης και την αποθήκευση μελιού για διαχείμαση, όπως και την ύπαρξη καθαρού, τρεχούμενου νερού κοντά.
Όσον αφορά στην ανθοφορία κατά την άνοιξη, είναι πολύ μεγάλης σημασίας αφού ενδυναμώνει το μελίσσι και το προετοιμάζει για την κύρια καλοκαιρινή ανθοφορία, όπου για να αποδώσει το μελίσσι πρέπει να είναι δυνατό. Επιδίωξη του παραγωγού είναι το μέγιστο ανάπτυξης του πληθυσμού να συμπέσει με την έναρξη της καλοκαιρινής ανθοφορίας. Σε πρώιμη ανοιξιάτικη ανθοφορία ο μέγιστος πληθυσμός εμφανίζεται πολύ πριν την κύρια ανθοφορία, έχουμε περιορισμό ωοτοκίας της βασίλισσας λόγω έλλειψης τροφής. Αν το κενό είναι μεγάλο, η απόδοση μειώνεται λόγω έλλειψης ικανού νεαρού πληθυσμού. Αν η ανοιξιάτικη ανθοφορία είναι όψιμη, αδύνατα και μέτρια μελίσσια δεν αναπτύσσονται ικανοποιητικά έγκαιρα, οπότε η θερινή μελιττοφορία αξιοποιείται σε ανάπτυξη γόνου και όχι παραγωγή. Το είδος της ανθοφορίας έχει μεγάλο ρόλο, καθώς τα καρποφόρα δένδρων και τα άνθη είναι ωφελιμότερα. Το πεύκο είναι χρήσιμο όταν συνυπάρχει με αρκετά άνθη ή τροφοδοτούμε με γύρη παράλληλα, αλλιώς επιβλαβές.
Η θερινή ανθοφορία πρέπει να είναι άφθονη για να αξιοποιηθεί η ισχύς του μελισσιού. Αν δεν υπάρχει, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται μόνο με μεταφορά.
Η φθινοπωρινή ανθοφορία είναι απαραίτητη για την καλή διαχείμαση του μελισσιού. Όταν δεν υπάρχει, το μελίσσι δεν ανανεώνεται εμφανίζοντας προβλήματα κατά τη διαχείμαση ή κατά την άνοιξη όπου, ενώ φαίνονται πολυπληθή νωρίς, μετά την πρώτη ανθοφορία εξασθενούν, έχουμε ομαδική απώλεια πληθυσμού (εαρινή καχεξία), βρίσκουμε κυψέλες με αρκετό μέλι, λίγο γόνο, χωρίς πληθυσμό. Η πλέον πολύτιμη φθινοπωρινή ανθοφορία είναι το ρείκι. 
Η έλλειψη αντιμετωπίζεται με ύπαρξη άφθονου μελιού στο κάτω πάτωμα μετά τον τρυγητό, με μεταφορά μελισσιών και με διεγερτική τροφοδότηση κατά τις αρχές του φθινοπώρου, αν υπάρχουν ακόμα άνθη στους αγρούς.
Στο μελισσοκομείο πρέπει να είναι προφυλαγμένο από ψυχρούς ανέμους, σε ανοιχτό και ευήλιο χώρο και να απέχει τουλάχιστον 25 μέτρα από δρόμο ή την πλησιέστερη κατοικία, όπως και να μεσολαβεί τοίχος τουλάχιστον 2 μέτρων. Ιδεώδης τοποθεσία: Σε ξέφωτο δάσους με ανατολική έκθεση, ψηλά δένδρα στη βόρεια και δυτική πλευρά. Πρέπει να υπάρχει κάποια κλίση για να φεύγουν τα νερά, αλλά όχι υπερβολική για να μην παρασυρθούν τα μελίσσια. Πρέπει να είναι προσπελάσιμο σε αυτοκίνητο και, φυσικά, να υπάρχει καθαρό νερό κοντά. Αλλιώς πρέπει να εξασφαλιστεί άμεσα με άλλο τρόπο. 
Συνήθως τα μελίσσια τοποθετούνται σε όχι ευθείες γραμμές και να απέχουν 1,5 - 2 μέτρα μεταξύ τους. 
Σημαντικό: οι είσοδοι να έχουν διαφορετικό προσανατολισμό για να αποφεύγεται η παραπλάνηση νεαρών εργατριών ή και βασιλισσών. Πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την κοπή του χόρτου την άνοιξη, ειδικά μπροστά από τις εισόδους. Επίσης, οι κυψέλες πρέπει να είναι υπερυψωμένες για να αποφεύγεται η άμεση επαφή τους με το έδαφος. Στο μελισσοκομείο ο μελισσοκόμος πρέπει απαραίτητα να φροντίζει η βασίλισσα να είναι σε άριστη κατάσταση.
 Βασίλισσα κακής κατάστασης: Κατανάλωση ενέργειας από τις μέλισσες για να την αντικαταστήσουν. Στην εντατική εκμετάλλευση έχουμε εξάντληση βασίλισσας πολύ γρηγορότερα του φυσιολογικού.
Βέλτιστη απόδοση: Με αντικατάσταση βασίλισσας ανά διετία.
Στο μελίσσι για να διαχειμάση χρειάζεται αρκετό μέλι. Η ποσότητα που αφήνεται εξαρτάται από το μελισσοκόμο.Το περισσότερο μέλι καταναλώνεται κατά την άνοιξη για τη διατροφή του γόνου και όχι το χειμώνα. Η πλεονεξία του μελισσοκόμου είναι εξαιρετικά επιζήμια γιατί κάνει κατάχρηση του μελιού της κυψέλης. Ο κανόνας είναι να μην γίνεται τρύγος του εμβρυοθαλάμου, εκτός εξαιρέσεων.
Επίσης πρέπει να δοθεί μέριμνα από το μελισσοκόμο ώστε ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί να είναι άριστης ποιότητας.

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © XΡΥΣΟ ΜΕΛΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Designed by John Tsipas