Translate - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

SLIDESHOW / ZAKYNTHOS

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


Η πιο συχνή λοιμώδης νόσος στα παιδιά είναι η οξεία μόλυνση του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (URTI). Πολλά φάρμακα, ειδικά αντιβηχικά φάρμακα, χρησιμοποιούνται για συμπτωματική θεραπεία. Τα προϊόντα μελισσών (πρόπολη, βασιλικός πολτός και μέλι) έχουν αντιιικές, αντιβακτηριακές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες και έχουν συνεργιστικά αποτελέσματα με τα αντιβιοτικά. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα ενός μείγματος προϊόντων μελισσών στην ΜΑΑΣ στα παιδιά.


Μέθοδοι


Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες αποτελούμενες από δύο βακτηριακές ομάδες που έλαβαν είτε αντιβιοτικά είτε αντιβιοτικά + προϊόντα μέλισσας και δύο ομάδες ιών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία είτε με εικονικό φάρμακο (placebo) είτε με προϊόντα μέλισσας. Η σοβαρότητα της νόσου και η διάρκεια της βελτίωσης αξιολογήθηκαν με τη βαθμολογία του Canadian Acute Respiratory Illness and Flu Scale (CARIFS).


Αποτελέσματα


Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν εκατόν τέσσερις ασθενείς (59 άνδρες, 56,7%, 45 γυναίκες, 43,3%) ηλικίας μεταξύ 5-12 ετών. Πενήντα ασθενείς (48%) αξιολογήθηκαν για βακτηριακές λοιμώξεις και 54 (52%) για ιογενείς λοιμώξεις. Οι ασθενείς με ιογενή λοίμωξη που έλαβαν ένα μείγμα προϊόντος παρουσίασαν προηγούμενη βελτίωση σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Οι βαθμολογίες CARIFS ήταν σημαντικά χαμηλότερες στην ομάδα αντιβιοτικών + μείγματος την ημέρα-2 και την 4η ημέρα, σε σύγκριση με την ομάδα μόνο με αντιβιοτικά (p <0,05). Κανένας από τους ασθενείς δεν ανέπτυξε αντιδράσεις ή παρενέργειες στο προϊόν μείγματος.


Συμπεράσματα


Η αποτελεσματικότητα των προϊόντων μέλισσας σε παιδιά με μόλυνση του ανώτερου αναπνευστικού είναι εμφανής. Τα προϊόντα μελισσών μπορούν να θεωρηθούν καλή επιλογή θεραπείας, επειδή τα διαθέσιμα φάρμακα που χρησιμοποιούνται ήδη για συμπτωματική θεραπεία δεν είναι οικονομικά αποδοτικά και μπορεί επίσης να έχουν σοβαρές παρενέργειες στα παιδιά.

Η πιο συχνή λοιμώδης νόσος στα παιδιά είναι η οξεία λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (URTI). 1 Οι επιπλοκές λοιμώξεις προκαλούν συνήθως ρινική καταρροή και απόφραξη, πυρετό, πόνο στο λαιμό και βήχα. 2 URTIs μπορεί να είναι ιογενούς ή βακτηριακής προέλευσης, των οποίων η συχνότητα αυξάνεται σημαντικά κατά τους χειμερινούς μήνες, απειλώντας τη δημόσια υγεία. 2,3 Πολλά φάρμακα, ειδικά αντιβηχικά φάρμακα, χρησιμοποιούνται ευρέως για συμπτωματική θεραπεία.4 Πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί σε παιδιά κάτω των 6 ετών που χρησιμοποιούν αντιβηχικά, αποσυμφορητικά και αντιισταμινικά φάρμακα.

Ο Καναδικός Βαθμός Οξείας Αναπνευστικής Ασθένειας και Κλίμακας Γρίπης (CARIFS) καθορίστηκε για πρώτη φορά σε μια μελέτη με 220 παιδιά το 2000, προκειμένου να εκτιμηθεί αντικειμενικά η σοβαρότητα και η διάρκεια της λοίμωξης. Υπάρχουν 18 διαφορετικές ερωτήσεις σχετικά με τα συμπτώματα URTI στην κλίμακα, καθώς οι οικογένειες θα ταξινομηθούν ανάλογα με τη σοβαρότητά του.9 Το μέλι έχει αντιβακτηριακά και αντιιικά αποτελέσματα και συνιστάται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για συμπτωματική θεραπεία, κυρίως για βήχα σε URTIs.10-12 Η πρόπολη και ο βασιλικός πολτός είναι προϊόντα εφάμιλλα. Ως θετικό αποτέλεσμα, μειώνουν την κινητικότητα των βακτηρίων και αυξάνουν συνεργιστικά την αντιοξειδωτική δράση με το συστατικό τους στο μέλι. 13,14 Υπάρχουν μελέτες σε παιδιά
που χρησιμοποιούν μέλι ή πρόπολη μαζί ή ξεχωριστά για URTI.15-18    «Το μέλι έχει αντιβακτηριακά και αντιιικά αποτελέσματα και συνιστάται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για συμπτωματική θεραπεία, κυρίως για βήχα σε μολύνσεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος».


    – Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας


Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να προσδιορίσει την αποτελεσματικότητα ενός μείγματος προϊόντων μελισσών (μέλι, βασιλικός πολτός, πρόπολη), καθώς είναι φθηνά (η τιμή του προϊόντος είναι περίπου ένα δολάριο), αξιόπιστη και χρησιμοποιείται για πολλά χρόνια τόσο για τα συμπτώματα όσο και για την εξέλιξη της λοίμωξης σε παιδιά μολυσμένα με URTI. Από όσα γνωρίζουμε, είναι η πρώτη μελέτη στην οποία χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά προϊόντα, έτσι ώστε οι ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις να μπορούν να αξιολογηθούν ξεχωριστά.


Υλικό και μέθοδοι


Η μελέτη πραγματοποιήθηκε προοπτικά. Χρησιμοποιήθηκε μια τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμαστική διαδικασία, η οποία περιελάμβανε διακόσια ασθενείς ηλικίας 5-12 ετών που είχαν διαγνωστεί με ιογενή και βακτηριακή αμυγδαλοαρρυγγίτιδα στο Πανεπιστήμιο Erciyes Mustafa Eraslan-Fevzi Mercan Children Hospital και είχαν παράπονα όπως πυρετό, πονόλαιμος και βήχας, κατά την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2015 έως 29 Φεβρουαρίου 2016. Η επιλογή της ομάδας έγινε εντελώς τυχαία με ανάθεση υπολογιστή. Το πρόγραμμα υπολογιστή αποφάσισε τυχαία την κατανομή ενός ασθενούς σε μία από τις ομάδες.
Πενήντα ασθενείς συμπεριλήφθηκαν σε τέσσερις ομάδες εθελοντών παρόμοιου ηλικιακού εύρους και φύλου. Η ομάδα εικονικού φαρμάκου (μάρτυρας) έλαβε άμυλο και καστανή ζάχαρη σε ίσες ποσότητες με ένα μείγμα προϊόντων μελισσών, το οποίο παρασκευάστηκε από μια εμπορική εταιρεία. Ενενήντα έξι ασθενείς που δεν επέστρεψαν τη φόρμα της υπόθεσης, οι οποίοι δεν παρακολούθησαν την εξέταση ελέγχου, οι οποίοι έχασαν τη φόρμα της υπόθεσης, οι οποίοι δεν χρησιμοποίησαν την κατάλληλη θεραπεία αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Από τους υπόλοιπους 104 ασθενείς, 59 (56,7%) ήταν άνδρες και 45 (43,3%) ήταν γυναίκες. Έντεκα (11,4%) ασθενείς ήταν 5 ετών, 8 (8,3%) ήταν 6 ετών, 14 (14,6%) ήταν 7 ετών, 16 (16,6%) ήταν 8 ετών, 14 (14,6%) ήταν 10 ετών , 12 (12,5%) ήταν 11 ετών και 11 (11,4%) ήταν 12 ετών. Τα προϊόντα που δόθηκαν σε όλους τους ασθενείς αριθμήθηκαν και δόθηκαν σε κουτιά των δέκα. Για το λόγο αυτό, ούτε ο γιατρός ούτε ο ασθενής γνώριζαν ποιο προϊόν χρησιμοποιήθηκε. Λήφθηκε ενημερωμένη συγκατάθεση από όλες τις οικογένειες.


Κλινικά ευρήματα και παρακολούθηση


Κατά τη στιγμή της εισαγωγής, λήφθηκε ένα λεπτομερές ιατρικό και αλλεργικό ιστορικό κάθε ασθενούς. Περιελάμβανε σχολικές απουσίες, ιστορικό αλλεργίας, τον αριθμό των ασθενειών ετησίως, το κάπνισμα στο σπίτι, τα σχολικά πτυχία και τις ηλικίες των γονέων και τον αριθμό των αδελφών. Καταγράψαμε τα ευρήματα της φυσικής εξέτασης (συμπεριλαμβανομένου του ύψους και του βάρους) και συμπληρώσαμε τη φόρμα της υπόθεσης.
Οριοθετήσαμε τα κλινικά ευρήματα κάθε περίπτωσης, με πίνακες βαθμολογίας CARIFS (για 10 ημέρες) σε κάθε σύνολο γονέων που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Σε αυτό το σκορ, οι γονείς κλήθηκαν να συμπληρώσουν αυτές τις φόρμες ζητώντας 18 ερωτήσεις που περιελάμβαναν παρουσία πονόλαιμου, μυϊκού πόνου, πυρετού, βήχα, ρινικής συμφόρησης ή ρινικής καταρροής, κεφαλαλγίας, κακής όρεξης, αϋπνίας, ευερέθιστου, αδιαθεσίας, κόπωσης, υπερβολικό κλάμα, ανάγκη για επιπλέον φροντίδα, κολλημένος, εμετός, αδιάφορος, έλλειψη προθυμίας για ύπνο και απροσδόκητο παιχνίδι. Όταν ξεκίνησαν τα παράπονα, ρωτήσαμε επίσης αν το παιδί έλαβε φάρμακα πριν από τη θεραπεία και αν εμφανίστηκαν παρενέργειες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο γιατρός εμφανίστηκε την πρώτη ημέρα και καταγράφηκε ο πυρετός. Εξετάστηκαν οι απαντήσεις σε κάθε ερώτηση (κανένα πρόβλημα = 0, μικρό πρόβλημα = 1, μεσαίο πρόβλημα = 2 και μεγάλο πρόβλημα = 3).


Εργαστηριακές δοκιμές


Ελήφθησαν πέντε ml δείγματα αίματος από όλα τα άτομα: C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP), πλήρης αριθμός αίματος (CBC) και ρυθμός καθίζησης ερυθροκυττάρων (ESR). Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο Κεντρικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Erciyes Mustafa Gündoğdu.Βακτηριακές και ιογενείς αναλύσεις


Λαμβάνεται καλλιέργεια λαιμού για διαγνωστικούς σκοπούς από κάθε ασθενή. Το αιματηρό άγαρ προβάτων χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη β-αιμολυτικού στρεπτόκοκκου ομάδας Α, καθώς συναντάται συχνά ως η αιτιολογία των URTIs. Χρησιμοποιήθηκε αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης ρινικού επιχρίσματος (PCR) και αντιγόνο ιού αντιγόνου Epstein-Barr ανοσοσφαιρίνης Μ για την ανίχνευση ιογενούς αιτιολογίας. Οι ασθενείς με κρυπτική αμυγδαλίτιδα, λευκοκυττάρωση και αυξημένη CRP (συν συνδυασμός αυτών των τριών ευρημάτων) αξιολογήθηκαν, καθώς οι βακτηριακές λοιμώξεις συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Ασθενείς χωρίς βακτηριακές λοιμώξεις που είχαν φυσιολογικές καλλιέργειες στο λαιμό αποκλείστηκαν από την αξιολόγηση. Οι ασθενείς αρχικά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, δηλ. Αυτούς με ιογενή και βακτηριακή λοίμωξη.
Στην ομάδα των βακτηριακών λοιμώξεων, οι μισοί ασθενείς έλαβαν αντιβιοτικά και οι άλλοι μισοί έλαβαν αντιβιοτικά και ένα μείγμα των προϊόντων. Η μισή ομάδα της ιογενούς λοίμωξης έλαβε εικονικό φάρμακο. το υπόλοιπο μισό πήρε ένα μείγμα προϊόντος. Συνολικά 104 ασθενείς χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες.
Χρησιμοποιήσαμε παρακεταμόλη σε δόση 10 mg / kg για 6 ώρες ή ιβουπροφαίνη σε δόση 5 mg / kg για 8 ώρες όταν η θερμοκρασία του σώματος ξεπέρασε τους 38 ° C ενώ εφαρμόστηκε ιατρική θεραπεία στις ομάδες.
Τα προϊόντα μείγματος καταναλώθηκαν μία φορά την ημέρα για 10 ημέρες (20 g / ημέρα για παιδιά κάτω των 30 kg, 40 g / ημέρα για παιδιά άνω των 30 kg). Ένα προϊόν μείγματος βάζου αποτελείται από 25 ml. Το μείγμα ήταν 96,7% μέλι, 3% βασιλικός πολτός και 0,03% πρόπολη. Η μέγιστη περιεκτικότητα υγρασίας του μελιού προσδιορίστηκε σε 20%, η μέγιστη ελεύθερη οξύτητα ήταν 50 mEq / kg, η τιμή της υδροξυμεθυλ φουρφουράλης (HMF) ήταν το πολύ 40 mg / kg, η περιεκτικότητα σε φρουκτόζη και γλυκόζη ήταν τουλάχιστον 60 % και η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη ήταν 5% κατ ‘ανώτατο όριο. Τα αντιβιοτικά και τα φυτοφάρμακα αναλύθηκαν για μέλι, βασιλικό πολτό και πρόπολη για να διασφαλιστεί ότι δεν διατρέχουν κανένα υπολειπόμενο κίνδυνο. Η έρευνα διήρκεσε 10 ημέρες, με τηλεφωνικές κλήσεις προς γονείς κάθε τρεις ημέρες. Η μελέτη εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Erciyes (07.03.2014, No. 2014/140).Στατιστική ανάλυση


Το SPSS για Windows, v. 21.0 χρησιμοποιήθηκε για στατιστική ανάλυση. Η κανονική κατανομή των αριθμητικών μεταβλητών αξιολογήθηκε με δοκιμή κανονικότητας Shapiro-Wilk και γραφήματα Q-Q. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία δόθηκαν ως αριθμός μονάδων (n), ποσοστό (%), μέση ± τυπική απόκλιση, μέσος όρος ± τυπικό σφάλμα, διάμεσος (25ο -75ο εκατοστημόρια). Οι συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων πραγματοποιήθηκαν με μονόδρομη ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) για τη φυσιολογική κατανομή της μητρικής ηλικίας, του πυρετού, της αιμοσφαιρίνης, του αιματοκρίτη και του αριθμού των αιμοπεταλίων. Εάν υπήρχε διαφορά στα αποτελέσματα ANOVA, το τεστ Tukey HSD χρησιμοποιήθηκε ως τεστ post hoc. Πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων με ανάλυση Kruskal-Wallis για τη μη φυσιολογική κατανομή του αριθμού των αδελφών, της σχολικής απουσίας, του αριθμού των ασθενειών ανά έτος, του σωματικού βάρους, των εργαστηριακών παραμέτρων όπως CBC, CRP, αντι-στρεπτολυσίνης O (ASO) τίτλος και ESR. Το τεστ Dunn-Bonferroni χρησιμοποιήθηκε ως τεστ post hoc σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της ανάλυσης Kruskal-Wallis. Χρησιμοποιήθηκε αμφίδρομη ανάλυση διακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις γενικών γραμμικών μοντέλων σε σύγκριση των βαθμολογιών χρόνου των ομάδων. Το τεστ Bonferroni χρησιμοποιήθηκε ως τεστ πολλαπλής σύγκρισης. Μια τιμή p <0,05 θεωρήθηκε στατιστικά σημαντική.


Αποτελέσματα


Διακόσια άτομα συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, αλλά αξιολογήθηκαν 104 πίνακες βαθμολογίας (52%), συμπεριλαμβανομένων πενήντα εννέα ανδρών (56,73%) και 45 γυναικών (43,27%). Στη μελέτη συμμετείχαν όσοι εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο Erciyes Mustafa Eraslan-Fevzi Mercan για παιδιά από την 1η Οκτωβρίου 2015 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016. Τα παράπονα που εντοπίστηκαν σε ασθενείς που διαγνώστηκαν με URTI ήταν πυρετός, βήχας, πονόλαιμος, έμετος και ρινική απόφραξη.
Η ανάλυση των απαντήσεων σχετικά με τους δευτερογενείς παράγοντες αποκάλυψε ότι το 78,1% των γονέων των ασθενών δεν εργάστηκε και το 34,7% από αυτούς ήταν απόφοιτοι του δημοτικού. Επιπλέον, το 77,1% των ασθενών βρέθηκε να μην έχει αλλεργίες, αλλά το 53,5% ήταν γύρω από καπνιστές στο σπίτι. Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αγωγή με το προϊόν μείγματος δεν είχαν καμία αντίδραση ή παρενέργειες. Οι τιμές CBC και CRP μετρήθηκαν για να δώσουν μια αιτιολογική αξιολόγηση σε ασθενείς στη μελέτη. Οι εργαστηριακές τιμές την πρώτη ημέρα εισδοχής στο νοσοκομείο παρατίθενται στον Πίνακα Ι. Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων όσον αφορά τον αριθμό των αδελφών, τη σχολική απουσία, τον αριθμό των URTI για ένα έτος, τη μητρική ηλικία, τον πυρετό και βάρος σώματος (p> 0,05 · τα δεδομένα δεν εμφανίζονται). Οι τιμές CRP, WBCs και ουδετερόφιλων βρέθηκαν υψηλότερες σε ασθενείς με βακτηριακή λοίμωξη (p 0,05). ο αριθμός των αιμοπεταλίων ήταν σημαντικά υψηλότερος σε ασθενείς με URTI με βάση ιού (p <0,05).
Ο πίνακας βαθμολογίας για 10 ημέρες παρουσιάζεται στον Πίνακα II. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του γενικού γραμμικού μοντέλου ήταν στατιστικά σημαντικά (σελ. 0,05). Τις επόμενες ημέρες, ωστόσο, σε ομάδες βακτηριακής λοίμωξης, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση στην κλινική βαθμολογία την 2η και 4η ημέρα στην ομάδα που έλαβε το μείγμα προϊόν και αντιβιοτικό, σε σύγκριση με το αντιβιοτικό μόνο (ρ <0,05).
Στις ομάδες ιογενούς λοίμωξης, ενώ δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στην κλινική βαθμολογία στην αρχή της θεραπείας, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο και προϊόντα μείγματος από την 4η ημέρα έως την τελευταία ημέρα της θεραπείας ( ρ <0,05).


Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέση ± τυπική απόκλιση ή διάμεσος (25ο εκατοστημόριο – 75ο εκατοστημόριο) ανάλογα με την περίπτωση.
p-1: σύγκριση μεταξύ ομάδων «αντιβιοτικών + μείγματος» και «αντιβιοτικών» σε βακτηριακή λοίμωξη
p-2: σύγκριση μεταξύ ομάδων «μείγματος» και «εικονικού φαρμάκου» σε ιογενείς λοιμώξεις.


Συζήτηση


Σε αυτή τη μελέτη, συμπεριλάβαμε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών, τα οποία παρουσίασαν στο τμήμα παιδιατρικής έκτακτης ανάγκης με URTIs. Η ομάδα προϊόντων μείγματος παρουσίασε ταχεία βελτίωση στα συμπτώματά τους σύμφωνα με τη βαθμολογία CARIFS, σε σύγκριση με τις ομάδες που δεν το χρησιμοποιούσαν. Αυτό το εύρημα βρέθηκε να είναι πιο σημαντικό για τους χρήστες προϊόντων μείγματος με ιογενείς λοιμώξεις.
Στην ομάδα ιογενούς λοίμωξης, τα συμπτώματα του URTI συνεχίστηκαν σε παρόμοιο επίπεδο για 10 ημέρες κατά τη χρήση του προϊόντος εικονικού φαρμάκου, καθώς δεν υπήρξε ικανοποιητική βελτίωση για γονείς και ασθενείς. Υπάρχουν μελέτες που αναφέρουν την αποτελεσματικότητα του μελιού, του βασιλικού πολτού και της πρόπολης ξεχωριστά για τη συμπτωματική βελτίωση των URTI. 18,27,28
Το 2007, οι Paul et al.15 ανέφεραν μια πολύ καλύτερη θεραπεία με μέλι έναντι της θεραπείας με εικονικό φάρμακο μεταξύ 100 παιδιών με URTIs, δείχνοντας σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων του βήχα, αν και επιτεύχθηκαν παρόμοια αποτελέσματα σε σύγκριση με τη δεξτρομεθορφάνη.


Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέσος όρος ± τυπικό σφάλμα.
p-1: σύγκριση μεταξύ ομάδων «αντιβιοτικών + μείγματος» και «αντιβιοτικών» σε βακτηριακή λοίμωξη
p-2: σύγκριση μεταξύ ομάδων «μείγματος» και «εικονικού φαρμάκου» σε ιογενείς λοιμώξεις
*: p <0,05

Οι Oduwole et al.19, σε μια μελέτη για τη χρήση μελιού σε URTIs του 2014, ανέφεραν ότι το μέλι ήταν αποτελεσματικό κατά του βήχα σε σύγκριση με τη θεραπεία με εικονικό φάρμακο και είχε παρόμοια αποτελεσματικότητα με τη δεξτρομεθορφάνη. Στη μελέτη μας, τρία προϊόντα μελισσών χρησιμοποιήθηκαν ως μείγμα: σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο και τις βακτηριακές ομάδες που χρησιμοποιούν αντιβιοτικά, όχι μόνο ο βήχας, αλλά όλα τα συμπτώματα (δηλ. Βαθμολογία CARIFS) βελτιώθηκαν σε σημαντικά μικρότερη περίοδο. Οι Yuksel et al.20, όπως υποδεικνύεται από μια ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2016, διαπίστωσαν ότι ένα προστατευτικό μείγμα βασιλικού πολτού, μελιού και πρόπολης σε συγκεκριμένες αναλογίες ήταν επίσης πολύ αποτελεσματικό, με αντιβακτηριακές, αντιιικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. 15 Το 2004 Οι Cohen et al.21 διεξήγαγαν μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο διπλή-τυφλή μελέτη με 430 ασθενείς ηλικίας 1-5 ετών. Χρησιμοποίησαν την πρόπολη και την εχινάκεια ως προϊόν μείγματος και σε συνέχεια 12 εβδομάδων, διαπιστώθηκε σημαντική μείωση της συχνότητας και των συμπτωμάτων URTI. Στην ίδια μελέτη, αναφέρθηκε ότι η διάρκεια του πυρετού, η χρήση αντιβιοτικών και αντιπυρετικών, καθώς και οι επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στο γιατρό μειώθηκαν σημαντικά. και ιογενείς ομάδες λοίμωξης. Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν τη μελέτη των Cohen et al.21 όσον αφορά την αντιβακτηριακή και αντιική δράση.
Οι El-Shouny et al.22 διαπίστωσαν επιταχυνόμενη επούλωση σε 2-5 ημέρες σε σαράντα έναν παιδιατρικούς ασθενείς με URTIs, λόγω λοιμώξεων β-αιμολυτικού στρεπτόκοκκου στο λαιμό κατά τη χρήση πρόπολης. Οι Krol et al.23 και Speciale et al.24 διαπίστωσαν ότι in vitro μελέτες έδειξαν συνεργιστικά αποτελέσματα μεταξύ πρόπολης και αντιβιοτικών.
Οι Mirzoeva et al.25 σε μια παρόμοια μελέτη το 1997, βρήκαν συνδυασμένα αποτελέσματα με πρόπολη και αντιβιοτικά, ειδικά την πενικιλίνη G και την αμπικιλλίνη για URTIs. Ταυτόχρονα, διαπίστωσαν επίσης ότι η συνεργική αποτελεσματικότητα αυξήθηκε με την αύξηση των δόσεων πρόπολης.
Στη μελέτη μας, το ποσοστό αποκατάστασης της λοίμωξης βρέθηκε να είναι υψηλότερο στην ομάδα που λαμβάνει αντιβιοτικά και προϊόντα μείγματος από αυτά που έλαβαν μόνο αντιβιοτικά. Τα αποτελέσματα που βρέθηκαν στη μελέτη μας ήταν παρόμοια με τις μελέτες των Krol23 και Mirzoeva.25
Αυτή η μελέτη έχει ορισμένους περιορισμούς. Αρχικά, 200 ασθενείς είχαν προγραμματιστεί να συμπεριληφθούν στη μελέτη, αλλά ολοκληρώθηκε με 104 ασθενείς λόγω σχετικών με τον ασθενή και τεχνικών προβλημάτων.
Παρά τις γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιβιοτικών για τη θεραπεία των URTI, υπάρχουν φάρμακα όπως η δεξτρομεθορφάνη, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του βήχα (αν και δεν είναι πιο αποτελεσματικά από το εικονικό φάρμακο). Είναι γνωστό ότι έχουν πολλές παρενέργειες και υψηλότερο κόστος, έτσι οι ασθενείς αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν φυτικά προϊόντα και προϊόντα μελισσών
Αυτή η μελέτη έδειξε την αποτελεσματικότητα ενός μείγματος προϊόντων μελισσών για URTIs στα παιδιά. Αυτά τα λειτουργικά προϊόντα δεν είναι μόνο φθηνά, αλλά έχουν πολλά ευεργετικά αποτελέσματα. Για αυτόν τον λόγο, πιστεύουμε ότι ένα μείγμα προϊόντων μελισσών θα είναι χρήσιμο ως εναλλακτική θεραπεία στη θεραπεία URTI σε παιδιά.

Πηγή

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © XΡΥΣΟ ΜΕΛΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Designed by John Tsipas