Translate - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

SLIDESHOW / ZAKYNTHOS

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικού αυτοκινήτου, ορίζονται σε ΚΥΑ των υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1065) 28/3/2017. 

Δικαιούχοι αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων είναι «επαγγελματίες αγρότες» ή / και «κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης» εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). 

Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση η άδεια εκδίδεται στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης» και ισχύει υποβάλλοντας στην υπηρεσία μεταφορών της κατά τόπο περιφέρειας τα εξής δικαιολογητικά:

Άρθρο 1


Δικαιούμενα πρόσωπα για την χορήγηση αδειών ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων


Δικαιούχοι αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων είναι:

α. «επαγγελματίες αγρότες» ή / και

β. «κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης»,

οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

Άρθρο 2

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης»

β. Εφόσον το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης δεν προκύπτει από την ανωτέρω βεβαίωση, υποβάλλεται κατά περίπτωση:

β1. Αντίγραφο της δήλωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

β2. Αντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου, για μελισσοκομική εκμετάλλευση.

β3. Αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε ισχύ, για τους επαγγελματίες αλιείς.

β4. Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή της σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας, για υδατοκαλλιεργητές (ιχθυοκαλλιεργητές,οστρακοκαλλιεργητές ή φορείς εκμετάλλευσης λιμνοθαλασσών).

β5. Βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό ότι ο αιτών είναι μέλος του και ασκεί δασεργατρική δραστηριότητα, συνοδευόμενη από εκτύπωση ατομικής κατάστασης λο-
γαριασμού ασφαλισμένου από την οποία προκύπτουν τα δασεργατικά ένσημα, για δασεργάτες ή ρητινοσυλλέκτες.
γ. Αποδεικτικό καταβολής της υπέρ του Δημοσίου εφ’άπαξ εισφοράς, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α’ 249) όπως ισχύει.

Άρθρο 3

Διαδικασία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικών


Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσότερων ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων στο όνομα «επαγγελ-
ματία αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης»,υποβάλλεται αίτηση στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας. Ο αριθμός των προς ταξινόμηση ΦΙΧ αγροτικών προσδιορίζεται στην αίτηση.
Επί του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας αναγράφεται το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Διαβάστε την ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


Πηγή

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © XΡΥΣΟ ΜΕΛΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Designed by John Tsipas