Translate - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

SLIDESHOW / ZAKYNTHOS

Αλλαγές στις δράσεις 3.1. και 3.2. του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίαςΤροποποίηση της υπ? αριθ. 938/81027/26-7-2017 (Β΄ 2834), κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τον καθορισμό του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, των δράσεων 3.1 και 3.2, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017- 2018.

Τι αλλάζει:

 Η περίπτωση 2 του άρθρου 2 της υπ? αριθ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής:

Επαγγελματίας μελισσοκόμος:

Ο «επαγγελματίας αγρότης», όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1α του ν.3874/2010, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης και είναι κάτοχος μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης, ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής ετήσιας οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 ?, και θεωρημένο (σε ισχύ) μελισσοκομικό βιβλιάριο.


 • Μελισσοκόμοι οι οποίοι εγγράφηκαν στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες και/ή υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης-Δήλωση ΟΣΔΕ και/ή εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης ελάχιστης ακαθάριστης ετήσιας αξίας γεωργικής παραγωγής 5.000 ?, όπως περιγράφηκε παραπάνω.

  Στην κατηγορία των επαγγελματιών μελισσοκόμων, από το πρόγραμμα 2018 και εξής εντάσσονται και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) οι οποίοι είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης, θεωρημένο (σε ισχύ) μελισσοκομικό βιβλιάριο και ελάχιστη ακαθάριστη ετήσια αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000.
  Η περίπτωση 4 του άρθρου 2 της υπ? αριθ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής: « 4. Κυψέλη αντικατάστασης:

  Καινούρια κυψέλη που αποτελείται σωρευτικά από:

  α) μη μεταλλικά μέρη κυψέλης: εμβρυοθάλαμος τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων) από ξύλο ή κόντρα πλακέ με σταθερή ή κινητή βάση, καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας και τα αντίστοιχα πλαίσια,

  β) μεταλλικά μέρη κυψέλης: συνδετήρες για το καπάκι και συνδετήρες για την κινητή βάση εφόσον η κυψέλη διαθέτει κινητή βάση »

  Με τον όρο «πλήρης κυψέλη» νοείται το σύνολο των μη μεταλλικών και μεταλλικών μερών της κυψέλης αντικατάστασης όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω (περίπτωση α 4 και περίπτωση β).


 • Η παρ. 5 του άρθρου 4 της υπ? αριθ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής:

  Οι κυψέλες αντικατάστασης, η αγορά των οποίων επιχορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, θα αναγράφουν σε εμφανές σημείο, με αναπόσπαστο ή/και ανεξίτηλο τρόπο ?Καν. 1308/13 ? ???. (το αντίστοιχο έτος κατά περίπτωση)?.»


 • Η παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ? αριθ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής:

  «1. Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί η προμήθεια «κυψελών αντικατάστασης» σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης 4 του άρθρου2 της παρούσας.

  Στο παραστατικό υλοποίησης της δαπάνης, δύναται να αναγράφεται ο όρος «πλήρης κυψέλη» με την έννοια της περίπτωσης 4 του άρθρου 2 της παρούσας. Είναι επίσης αποδεκτό στο παραστατικό να αναγράφονται αναλυτικά τα μέρη της πλήρους κυψέλης ή να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ μεταλλικών και μη μεταλλικών μερών της κυψέλης. Σε κάθε περίπτωση προκειμένου η κυψέλη αντικατάστασης να είναι επιλέξιμη, πρέπει να είναι πλήρης. »


 • Η περίπτωση γ της παρ. 1 του άρθρου 17 της υπ? αριθ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής:

  «γ) Φωτοαντίγραφο της πιο πρόσφατης κατά την υποβολή της αίτησης, πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα).

  Το εν λόγω δικαιολογητικό δύναται να κατατεθεί συμπληρωματικά μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται εντός εκάστου μελισσοκομικού έτους και μέχρι την 30η Ιουνίου, ημερομηνία η οποία ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας ως χρονικό όριο εντός του οποίου οφείλει να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μετακινήσεων εκάστου μελισσοκομικού έτους. »


 • Η περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 17 της υπ? αριθ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής: 


  Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ως επαγγελματίας αγρότης όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1α του ν.3874/2010.

  Το εν λόγω δικαιολογητικό δύναται να κατατεθεί συμπληρωματικά μέχρι την 30η Ιουνίου, ημερομηνία η οποία ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας ως χρονικό όριο εντός του οποίου οφείλει να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μετακινήσεων εκάστου μελισσοκομικού έτους. Από τα στοιχεία πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της δράσης. »

  Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ? αριθ. 938/81027/26-7-2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε από την υπ? αριθ. 1228/104914/5-10-2017 (Β΄ 3622) όμοια απόφαση.

  Άρθρο 2
  Για το μελισσοκομικό έτος 2018, η μη εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης ? δήλωσης κυψελών διαχείμασης, ή η μη έγκαιρη θεώρηση του μελισσοκομικού βιβλιαρίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ? αριθ. 938/81027/26-7-2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν αποτελεί κριτήριο απόρριψης, εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και τις 28/2/2018.

  Δημοσίευση σχολίου

  Copyright © XΡΥΣΟ ΜΕΛΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Designed by John Tsipas