Πατήστε την εικόνα για να επισκεφτείτε το κανάλι μας στο You Tube

Σας προσκαλώ να κάνετε εγγραφή (SUBSCRIBED) στο κανάλι μας στο You Tube, για να βλέπετε πρώτοι τα Video που ανεβάζουμε.Θα είναι ιδιαίτερη χαρά να μας στέλνετε τα σχόλια σας και τις παρατηρήσει σας.

Αυτή την στιγμή μας ακολουθούν πάνω από 1000 άτομα και ελπίζουμε με την βοήθεια σας να γίνουμε περισσότεροι και να σας δίνουμε πάντοτε μια σωστή ενημέρωση.

Με εκτίμηση ο διαχειριστής Παναγιώτης Μούσουρας.Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

Nομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση και οδήγηση μελισσοκομικών αυτοκινήτωνΣας ενημερώνουμε για τη νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση και οδήγηση μελισσοκομικών αυτοκινήτων.

Μελισσοκομικά αυτοκίνητα- Νόμος 4530/2018


Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να οδηγούν τα μελισσοκομικά αυτοκίνητα


Ο Νόμος 4530/2018 (ΦΕΚ59/Α/30-03-2018) που ρυθμίζει θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις και επιτέλους ικανοποιείται ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα της ΟΜΣΕ για οδήγηση των μελισσοκομικών αυτοκινήτων των επαγγελματιών αγροτών και από μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη.

Πιο συγκεκριμένα στο Άρθρο 56, παράγραφος 1:

“το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 4000 χιλιόγραμμα, καθώς και το Φ.Ι.Χ. που έχει τεθεί σε κυκλοφορία στο όνομα “επαγγελματία αγρότη” σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ανεξαρτήτως ΜΑΜΦΟ, μπορεί να το οδηγούν και μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του, εφόσον έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.”

Στο Άρθρο 57 του ίδιου Νόμου διευκρινίζεται ότι:

“το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο οδηγείται από τον επαγγελματία ή από προσωπικό που απασχολείται από την επιχείρηση ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης σύμφωνα με συμβατική υποχρέωση. Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 4000 χιλιόγραμμα, καθώς και το Φ.Ι.Χ. που έχει τεθεί σε κυκλοφορία στο όνομα “επαγγελματία αγρότη”, σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ),ανεξαρτήτως ΜΑΜΦΟ, μπορεί να οδηγείται και από μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του, αν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.”

Συμπεράσματα:

-τα μελισσοκομικά αυτοκίνητα μέχρι 4τόνους μπορεί να τα οδηγεί τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και μέλη της οικογένειάς του.

-τα μελισσοκομικά αυτοκίνητα που ανήκουν σε επαγγελματίες αγρότες μπορούν να τα οδηγούν τόσο οι ίδιοι όσο και μέλη της οικογένειάς τους.

-τα μελισσοκομικά αυτοκίνητα μπορεί να τα οδηγεί και προσωπικό που απασχολείται επίσημα στην επιχείρηση.


Θυμίζουμε ότι μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη νοούνται ο/η σύζυγος και τα παιδιά αλλά και οι γονείς του ιδιοκτήτη, σύμφωνα με διευκρίνιση που έχει δοθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων το 2016 (αρ.πρωτ. Α1/οικ47227/2240)


Αλλαγές στην απόκτηση ΦΙΧ μελισσοκομικού αυτοκινήτου από μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.


  Πλέον, στο Άρθρο 56, ξαναδίνεται η δυνατότητα ταξινόμησης και για Φ.Ι.Χ. με ωφέλιμο φορτίο μέχρι 1300 χιλιόγραμμα.

 Πιο συγκεκριμένα επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ “«μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.500 χιλιόγραμμα ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χιλιόγραμμα σε φυσικά πρόσωπα που αποκτούν και δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους δικαιούχους αποτελεί η άσκηση άλλης κύριας επαγγελματικής δραστηριότητας”

 Συμπέρασμα: Πλέον, οι μη κατά κύριο επάγγελμα μελισσοκόμοι, εκμεταλλευόμενοι αυτή την αλλαγή, μπορούν να αποκτήσουν μελισσοκομικά αυτοκίνητα άνω των 2,5 τόνων μικτό, αρκεί να έχουν ωφέλιμο φορτίο μέχρι 1300χλγ.Πηγή:Ο.ΜΣ.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου