Translate - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

SLIDESHOW / ZAKYNTHOS

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ)


Ξεκινά το δεύτερο σκέλος ενημέρωσης των μελισσοκόμων σχετικά με την οργάνωσή στο νομοθετικό πλαίσιο της μελισσοκομίας. Θα ακολουθήσουν ανά δύο ημέρες δέκα αναρτήσεις σχετικές με τα παρακάτω θέματα:

1. Γενικά μελισσοκομία

2. Εγκατάσταση μελισσοκομείων-τοποθέτηση μελισσιών

3 α) Μεταφορά μελισσιών-μελισσοκομικά αυτοκίνητα και β) Μελισσοκομική χλωρίδα

4.Αγροτικός Συνδικαλισμός β) Χρηματοδοτήσεις μελισσοκομίας

5 α) Βιολογική Μελισσοκομία και β) Προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ

6.Βασιλικός πολτός β) Προϊόντα οικοτεχνίας

7. α) Δηλητηριάσεις μελισσών β) Τροφοδοσίες

8. Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί και Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα

9. Διακίνηση και εμπορία μελιού και ανεκτές συγκεντρώσεις υπολειμμάτων

10. α) Διατροφικοί ισχυρισμοί β) Αποστολή βασιλισσών εντός και προς την ΕΕ.

Στις αναρτήσεις θα δοθούν οι κανονισμοί, οδηγίες, εθνικές αποφάσεις και θα καλύψουν το μεγαλύτερο κομμάτι της μελισσοκομικής πρακτικής και των προϊόντων μέλισσας.

Οι αναρτήσεις είναι αποτέλεσμα προσπάθειας πολλών χρόνων. Αποφάσισα να μοιραστώ με την ομάδα τις πληροφορίες, γιατί πιστεύω ότι η γνώση θα πρέπει να διαχέεται, και ότι σε κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα φανούν χρήσιμες.

Υπάρχουν κανόνες που καθορίζουν όρια, δικαιώματα και υποχρεώσεις τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζετε ώστε αφενός να μην μπλέξετε και αφετέρου να μπορείτε να υποστηρίξετε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά σας.

Οι αναρτήσεις ξεκινούν. Καλή οργάνωση.

 
                 14η . ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
 
1. Νόμος 6238/1934 (ΦΕΚ/265/ΤΑ/14-08-1934 ). Υπουργείο Γεωργίας. Βελτίωση της μελισσοκομίας. Αντικατάσταση εγχώριων κυψελών, εκπαίδευση ειδικών μελισσοκομίας, χώροι και αποστάσεις τοποθέτηση μελισσιών, απαγόρευση εισαγωγής ξένων μελισσών
2. Απόφαση 570910/2001. Μελισσοκομικό βιβλιάριο. Ίσχυε μέχρι την έκδοση απόφασης ηλεκτρονικού μητρώου μελισσοκόμων.
3. Υπουργική Απόφαση 140/106513/2021 (ΦΕΚ 1560/Β/17-4-2021). Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο. Δύσχρηστο, τιμωρητικό, προβληματίζει τους μελισσοκόμους.
4. Νόμος 1300/82 (ΦΕΚ 129/ΤΑ/13-10-1982). Πρόληψη και καταστολή Ζωοκλοπών. Φυλάκιση 2 ετών και χρηματική ποινή έως 1.000.000 δρχ. για κλοπή, καταστροφή κυψελών ή θανάτωση μελισσών
5. Π.Δ. 184/96 ( ΦΕΚ 137/ΤΑ/ 3/7/1996). Υπουργείου Γεωργίας . Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων. Άρθρο 8: Επιτρέπεται το εμπόριο μελισσών μόνον εφόσον προέρχονται από ζώνη για την οποία δεν ισχύουν απαγορευτικά μέτρα λόγω εμφάνισης κρουσμάτων Αμερικάνικης Σηψιγονίας (ΑΣΓ). Όλες οι κυψέλες που βρίσκονται σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων ελέγχονται από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή και όλες οι μολυσμένες κυψέλες καίγονται Η ΑΣΓ νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης .
6. ΥπΑΑΤ 282282/23-12-2013. Είσπραξη 0,5% ασφαλιστικής εισφοράς υπερ ΕΛΓΑ επί της αξίας των διακινουμένων ζωικών προϊόντων (σύμφωνα με τη δήλωση εκτροφής).
7. Νόμος 4856/ΦΕΚ 316/ΤΑ/ 16-9-1930. Ενίσχυση γεωργικής παραγωγής από τη μελισσοκομία. Μελισσοκόμος είναι όποιος εκτρέφει μέλισσες ανεξάρτητα αριθμού. Ιδρύονται Μελισσοκομικά Σχολεία. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποστέλλει στα μελισσοκομικά σχολεία ένα αγρότη, ένα δάσκαλο και ένα ιερέα να εκπαιδευτούν και να μεταφέρουν τη γνώση της μελισσοκομίας. Διορίζονται επόπτες μελισσοκομίας, ΑΣΓ νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης..
8. Π.Δ. 254 ΦΕΚ 307/ΤΑ/16-12-2005. Υπαίθριο Εμπόριο μελισσοκομικά προϊόντα (πλανόδιοι και στάσιμοι). Απαιτείται βεβαίωση παραγωγού από ΟΓΑ, ΕΟΜΕΧ ή άλλη αρμόδια υπηρεσία.
9. Απόφαση Επιτροπής 270/2010/ΕΕ. Υπόδειγμα Υγειονομικού Πιστοποιητικού για τις μέλισσες/ αγριομέλισσες. Εφαρμόζεται στις μετακινήσει μελισσών μεταξύ κρατών μελών ή στις μετακινήσεις με προέλευση από τρίτες χώρες. Πιστοποιητικό στο οποίο δηλώνεται ότι οι μέλισσες προέρχονται από ζώνη όπου δεν ισχύουν περιοριστικά μέτρα για ΑΣΓ, από περιοχή όπου σε ακτίνα 100 χιλιομέτρων δεν υπάρχει προσβολή από το μικρό σκανθάρι ή από το άκαρι Tropilaelaps.
10. Καν. (ΕΕ) 87/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/2-2-2011. Ορίζεται ως εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ για την υγεία των μελισσών, το Εργαστήριο Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Sophia- Antipolis, στη Γαλλία.
11. ΕΘΙΑΓΕ ΑΠ.10118/11-8-2007. Όταν δοκιμάζονται νέες φαρμακευτικές ουσίες στις μέλισσες απαιτείται α) άδεια πειραματισμού από την Αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία σε σχέση με την ευζωία των μελισσών β) Άδεια από τον ΕΟΦ που αφορά τον έλεγχο των παραγόμενων στη διάρκεια του πειραματισμού τροφίμων ζωικής προέλευσης
12. ΠΔ. 79/ ΦΕΚ 95/3-5-2007. Κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων. Χορήγηση άδειας εγκαταστάσεων-αδειοδοτημένων και εγκεκριμένων συσκευαστηρίων (Καν 852/2004).
13. ΟΔΗΓΙΑ 2009/147/ΕΚ 30-11-2009. Σχετικά με τη διατήρηση των αγρίων πτηνών. Ο μελισσοφάγος προστατευόμενο είδος , απαγορεύεται η θανάτωσή του.
Η επόμενη ανάρτηση αφορά τη σχετική νομοθεσία για τους χώρους εγκατάστασης μελισσιών και θα γίνει στις 12/02/22.
 

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © XΡΥΣΟ ΜΕΛΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Designed by John Tsipas