Translate - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

SLIDESHOW / ZAKYNTHOS

ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ


Η μελισσοκομία είναι ένας δυναμικός κλάδος της γεωργίας και στη χώρα μας καλύπτει σχεδόν το 1% της ακαθάριστης αξίας της γεωργικής παραγωγής. Αποτελεί μια εξαιρετική εναλλακτική πηγή εισοδήματος για τους έλληνες αγρότες και κάτω υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να αποτελέσει και κύριo επάγγελμα. Παράλληλα η ενασχόληση πολλών ανθρώπων με τη μελισσοκομία την κατατάσσει μεταξύ των πιο ενδιαφέροντων χόμπυ.
Στη χώρα μας, το μέλι συμμετέχει κατά 86% στο ακαθάριστο εισόδημα του μελισσοκόμου, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια εκμετάλλευσης κυρίως της γύρης και του βασιλικού πολτού και δευτερευόντως των άλλων προϊόντων της κυψέλης.
 Πολύ σημαντικά βήματα που πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του τομέα της μελισσοκομίας αφορούν στην εκπαίδευση των μελισσοκόμων, αλλά και την ενημέρωση των καταναλωτών. Μείζονος σημασία είναι η στροφή προς τα άλλα προϊόντα της μέλισσας, με ταυτόχρονη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής μελιού για αύξηση της παραγωγής και μείωση του κόστους.

 
 
Τα ποσά
 
Ενδεικτικά, θα λέγαμε πως κάποιος που θέλει να ξεκινήσει την ενασχόλησή του με τη μελισσοκομία πχ. με 50 κυψέλες, πρέπει να διαθέσει ως αρχικό πάγιο κεφάλαιο περίπου 7.000 ευρώ, ποσό που αυξάνεται με τα χρόνια, εφόσον θέλουμε να μεγαλώσει η επιχείρησή μας, όπως αυξάνονται αντίστοιχα και τα κέρδη. Πώς προκύπτει όμως αυτό το ποσό;

Έξοδα

Για να αγοράσει κανείς μία άδεια κυψέλη με όλα της τα εξαρτήματα απαιτούνται 40 με 50 ευρώ. Για ένα μελισσοσμήνος πχ. των πέντε πλαισίων οι τιμές κυμαίνονται από 50 μέχρι 75 ευρώ, ενώ οι κηρήθρες ξεκινούν από τα 70 λεπτά κατά προσέγγιση και ξεπερνούν το 1 ευρώ, όταν πρόκειται για κηρήθρες βιολογικής γεωργίας. Επιπλέον, για να εξοπλιστεί ένα μελισσοκομικό εργαστήριο απαιτούνται από 1.500 (όταν μιλάμε για ερασιτέχνες) μέχρι 15.000 (για πιο μεγάλες μονάδες) ευρώ για μελιτοεξαγωγείς, κηροτήκτες, πάγκους απολεπισμού, αντλίες, αναδευτήρες κ.ά. Αυτό το ποσό μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερο, αν κάποιος θέλει πχ. να εξοπλίσει το εργαστήριό του με πιο σύγχρονα –έως και ρομποτικά– συστήματα, κάτι που μέχρι στιγμής συναντά κανείς μόνο στο εξωτερικό. Η μέση αξία των μελισσοκομικών εργαλείων, όπως προσωπίδες, φόρμες, καπνιστήρια, ξέστρες κλπ., ξεκινά από τα 300 (για τους ερασιτέχνες) και φτάνει τα 800 ευρώ (για τις μεγάλες μονάδες).
Επιπλέον, όταν ο μελισσοκόμος φτιάχνει το πρόγραμμα ετήσιας δραστηριότητας, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του για τον υπολογισμό του απασχολούμενου κεφαλαίου τα εξής: Την αξία των κυψελών, το κόστος των τεχνοπαραγωγικών μέσων, όπως τα εργαλεία ή το εφεδρικό υλικό που θα χρειαστεί, τα αναλώσιμα, όπως οι τροφές και τα φάρμακα, καθώς και τις λειτουργικές του δαπάνες, πχ. τα εργατικά, τα καύσιμα, τα μισθώματα χώρων. 

Κέρδη
 
Φυσικά, όσο μεγαλύτερη είναι η επιχείρησή μας τόσο μεγαλύτερο είναι και το καθαρό επιχειρηματικό μας κέρδος. Αξίζει να σημειώσουμε πως η ετήσια απόδοση του κεφαλαίου για τα μικρά μελισσοκομεία είναι της τάξης του δεκατρία τοις εκατό, ενώ για μια μεγάλη επιχείρηση (π.χ. των εξακοσίων κυψελών) ανέρχεται περίπου στο εβδομήντα επτά τοις εκατό. Όπως αναφέραμε, για να γίνει πραγματικά επικερδής μια μελισσοκομική επιχείρηση, πρέπει να φτάνει κατά προσέγγιση τα τριακόσια μελισσοσμήνη.
Σ’ ένα τέτοιο παράδειγμα, των τριακοσίων σμηνών, υπολογίζουμε πως κάθε κυψέλη μάς δίνει συνολικά 24 κιλά μέλι τον χρόνο. Τα έξοδά μας από πάγιες (κυψέλες, εξοπλισμός και λοιπές δαπάνες που προκύπτουν από τόκους και αποσβέσεις) και κυκλοφοριακές δαπάνες (μελισσοτροφές, φάρμακα, μισθώματα κλπ.) ανέρχονται στις 8.000 ευρώ ή στα 2.000 κιλά μέλι τον χρόνο. Έστω ότι πουλάμε αυτό το μέλι προς 4 ευρώ/κιλό περίπου και έχουμε τελικά ένα πλεόνασμα της τάξης των 21.000 ευρώ. Αν από εκεί αφαιρέσουμε 150 ημερομίσθια προς περίπου 45 ευρώ έκαστο (σύνολο 7.000 ευρώ), που φυσικά τις περισσότερες φορές αφορούν τον ίδιο τον μελισσοκόμο, είναι δηλαδή λεφτά που μπαίνουν στη δική του τσέπη, βλέπουμε πως, σε μια καλή χρονιά, μπορούμε ενδεικτικά να περιμένουμε καθαρό κέρδος της τάξης των 14.000 ευρώ.
Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε πως οι όποιες εκτιμήσεις επηρεάζονται σημαντικά από παράγοντες όπως το κλίμα, η περιοχή, οι ασθένειες των μελισσών, οι διακυμάνσεις των τιμών πχ. στα φάρμακα και τις μελισσοτροφές, καθώς και από την ύπαρξη και το είδος των επιδοτήσεων. Χαρακτηριστικό της απρόβλεπτης φύσης του επαγγέλματος είναι πως σε μία χρονιά μπορεί κανείς να μην κερδίσει τίποτα ή να κερδίσει μέχρι και πενήντα τοις εκατό πάνω από τις μέσες τιμές που δίνουν οι προβλέψεις. Επίσης, για να φτάσει κανείς στα νούμερα του παραδείγματός μας, απαιτούνται χρόνια σκληρής εργασίας, διαρκούς εκπαίδευσης και τριβής με το αντικείμενο, καθώς και βαθιά γνώση των συνθηκών της αγοράς.

Άρθρο : Δημήτρης Σελιανάκης  , πρόεδρος ΔΣ ΕΚΕΜ, μέλος Apimondia Apitherapy Commission

              http://www.ellinikigeorgia.gr/
              http://www.realfarm.gr/ 

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © XΡΥΣΟ ΜΕΛΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Designed by John Tsipas