Translate - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

SLIDESHOW / ZAKYNTHOS

Πρέπει να γνωρίζεις ότι..........


Όταν για διάφορους λόγους το μέλι θερμαίνεται, τα κριτήρια που μεταξύ άλλων καθορίζουν την ποιότητα του είναι:

  • Η χημική ουσία υδροξυμεθυλοφουρφουράλη (HMF) και
  • Το ένζυμο διαστάση

Μέλια που θεωρούνται φυσικά, δηλαδή δεν έχουν υποστεί αλλοίωση από επεξεργασία, θα πρέπει να έχουν τις εξής τιμές για τα πιο πάνω κριτήρια:

  • HMF < 40 mgr/Kgr μελιού και
  • Διαστάση > 8 DN (μονάδα μέτρησης)

Όσα μέλια δεν πληρούν και τις δύο αυτές προϋποθέσεις ταυτόχρονα, κατατάσσονται στην κατηγορία των βιομηχανικών μελιών.

Υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης (ψύξης ή κατάψυξης) για το καθένα απ’ τα μελισσοκομικά προϊόντα ανάλογα και με την προοριζόμενη χρήση τους ή την επιθυμητή διάρκεια συντήρησής τους.
Μεγάλη σημασία για την ποιότητα του μελιού έχουν τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα όλα τα εργαλεία και μηχανήματα.Δηλ Χρησιμοποιούνται ειδικά μηχανήματα,  εργαλεία και υλικά για τη συσκευασία,  την τυποποίηση και τη σήμανσή του μελιού.
Ως τέτοια μηχανήματα αναφέρονται εδώ: οι ομογενοποιητές μελιού (μηχανήματα που αναμιγνύουν διάφορα είδη μελιού), γεμιστικά δοχείων μελιού, ετικετέζα (μηχάνημα τοποθέτησης ετικέτας), κλειστικά δοχείων κτλ.
Τα περισσότερα από αυτά είναι  μεταλλικά ή πλαστικά και πρέπει να μην  προσδίδουν ή να αποσπούν ουσίες από το μέλι. Ακόμη  θα πρέπει να μην αλλοιώνουν τα συστατικά του.
 Έχει διαπιστωθεί ότι τα καλύτερα υλικά, από τα οποία  πρέπει να είναι κατασκευασμένα είναι το ανοξείδωτο ατσάλι καθώς και το γυαλί, όπου αυτό μπορεί να  χρησιμοποιηθεί.
 Κάθε άλλο υλικό  δημιουργεί προβλήματα.

Συσκευασία

Τα μέσα συσκευασίας του μελιού (δοχεία, κουτιά κτλ) που υπάρχουν στο εμπόριο είναι κυρίως μεταλλικά, γυάλινα ή και πλαστικά.
Τα τελευταία εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια στην μεταφορά και αποθήκευση αλλά όχι στην ποιότητα.
Ακόμα και το καλύτερο πλαστικό ελευθερώνει μόρια του  τα οποία περνούν στο μέλι, τη γύρη και τον βασιλικό πολτό αι τα οποία μερικές φορές γίνονται αντιληπτά ακόμη και στη γεύση και όσφρησή μας.
Τα μεταλλικά κουτιά εξασφαλίζουν και αυτά μεγάλη ασφάλεια στη διακίνηση και αποθήκευση του προϊόντος αλλά παρουσιάζουν δύο μειονεκτήματα:


  • Κρύβουν από τον καταναλωτή το περιεχόμενό τους και
  • αν το μεταλλικό υλικό δεν είναι άριστο διαφοροποιεί τα χαρακτηριστικά  του μελιού λόγω οξειδώσεων, απόδοσης βαρέων μετάλλων κτλ


Γι’ αυτό, αν και ακριβότερα, πρέπει να χρησιμοποιούνται, χωρίς αμφιβολία,γυάλινα μέσα συσκευασίας και διατήρησης του μελιού.
Η επιλογή αυτή είναι δυνατόν να εξασφαλίσει το αμετάβλητο των χαρακτηριστικών του αλλά και παράλληλα απολαμβάνει την ιδιαίτερη εκτίμηση των  καταναλωτών αφού είναι σε θέση, οπτικά, να εκτιμήσουν το προϊόν αυτό.
Φυσικά το γυαλί παρουσιάζει και μερικά αρνητικά σημεία. Ως υλικό είναι εύθραυστο  και για τον λόγο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κυρίως κατά την διακίνηση και  αποθήκευση του προϊόντος αλλά και στα άλλα στάδια της συσκευασίας και τυποποίησης του.
 Ένα άλλο επίσης αρνητικό σημείο της γυάλινης συσκευασίας είναι ότι λόγω της διαφάνειας του γυαλιού και, όταν η συσκευασία είναι εκτεθειμένη στο φως,καταστρέφονται αρκετά συστατικά του μελιού. Έτσι κυρίως, στα σημεία πώλησης του μελιού δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένο στο φως, τεχνητό ή φυσικό.

Σήμανση

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις στα είδη συσκευασίας του μελιού πρέπει να τοποθετούνται ετικέτες που θα φέρουν ορισμένες υποχρεωτικές ενδείξεις:
- Αρχικά πρέπει να αναγράφεται η ονομασία του προϊόντος σε σχέση με την
προέλευσή του και τον τρόπο (μέθοδο) απόληψής του. Μπορεί έτσι να αναγραφεί μόνο η λέξη «μέλι» ή «μέλι ανθέων»ή «μέλι μελιτωμάτων», αν αυτό προέρχεται αντίστοιχα από το νέκταρ
 λουλουδιών ή από μελιτώματα.
Ανάλογα με τον τρόπο (μέθοδο) απόληψης του μελιού μπορεί να αναγραφεί  η ονομασία μόνο «μέλι» ή  «μέλι σε κηρήθρα», αν το μέλι περιέχεται μόνο σε κηρήθρα ή «μέλι με κομμάτια κηρήθρας». Προαιρετικά μπορεί να γραφεί η ένδειξη «μέλι απλής φυγοκέντρισης»  ή «μέλι συμπίεσης» ή  «μέλι στράγγισης» ανάλογα με το αν η απόληψή του έχει γίνει αντίστοιχα
με απλή φυγοκέντριση των απολεπισμένων κηρήθρων, με συμπίεση ή με απλή στράγγισή τους.
Ακόμη προαιρετική είναι η αναγραφή της φυτικής προέλευσης του μελιού:
 «μέλι θυμαρίσιο», «μέλι πορτοκαλιάς» κτλ, εφόσον φυσικά το μέλι  προέρχεται από το αντίστοιχο φυτό.
-  Η ένδειξη του βάρους είναι επίσης υποχρεωτική. 
 Το βάρος αναγράφεται σε γραμμάρια ή σε κιλά.
 Πρώτα αναγράφεται ο αριθμός και μετά η ένδειξη γρ. ή κιλά.

-  Ακόμη πρέπει να αναφέρεται το όνομα και η έδρα του παραγωγού ή και ο
τυποποιητής του συγκεκριμένου μελιού.

-  Η ένδειξη αναγνώρισης της παρτίδας προς πώληση είναι υποχρεωτική.
Ακόμη προαιρετικά μπορεί να αναγραφούν στην ετικέτα:
-  Ο ελάχιστος χρόνος κατανάλωσης, ένδειξη που όπως αναφέρθηκε δεν
είναι υποχρεωτική για το μέλι.
 Η αναγραφή της ένδειξης αυτής δημιουργεί μία ποιοτική ανάδειξη του προϊόντος.

-  Ο τρόπος συντήρησης και αποθήκευσης μέχρι το τέλος της κατανάλωσης.

-  Αν το συγκεκριμένο μέλι θα κρυσταλλώσει ή όχι.

-  Η εθνικότητα του μελιού, όπως π.χ. ελληνικό μέλι, ένδειξη που δημιουργεί αίσθηση σιγουριάς και εμπιστοσύνης κυρίως στους έλληνες καταναλωτές.

-  Επίσης μπορούν να σημειωθούν οι ενδείξεις Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. αν έχει δοθεί  βάσει απαιτούμενων  διαδικασιών ο σχετικός χαρακτηρισμός στο προς πώληση μέλι.

Πρέπει να γνωρίζεις επίσης ότι:

Μεταξύ των Ελληνικών προϊόντων που έχουν αναγνωρισθεί και έχουν πάρει την ένδειξη  ως προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, είναι και το μέλι «Ελάτης Μαινάλου Βανίλια».
Το μέλι αυτό έχει χαρακτηριστικά τέτοια τα οποία το διαφοροποιούν πάρα  πολύ  σε σχέση με τα άλλα είδη μελιών.
Η προστασία του και η προβολή του στην αγορά ως προϊόν Π.Ο.Π. του εξασφαλίζει πολλά πλεονεκτήματα, με τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη κυρίως για τους παραγωγούς του
προϊόντος αυτού.
Αντίστοιχα εξασφαλίζεται και η κατοχύρωση των καταναλωτών ως προς την γνησιότητα του προϊόντος.
Σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας υπάρχει εξαιρετική μελισσοκομική χλωρίδα που επίσης εξασφαλίζει  την παραγωγή ιδιαίτερων τύπων μελιών.
Υπάρχει έτσι η δυνατότητα αναγνώρισης και άλλων τύπων Ελληνικών μελιών ως μέλια Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. με τα  επακόλουθα οφέλη για τους παραγωγούς και καταναλωτές.

Στην τυποποίηση του μελιού, όταν οι συσκευασίες μπορούν εύκολα νανοιχτούν,χρησιμοποιείται χάρτινη, αυτοκόλλητη ταινία ασφαλείας. 
Αυτή τοποθετείται πάνω στο καπάκι και στο κυρίως σώμα του δοχείου  έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν να ανοιχθεί το καπάκι, χωρίς να καταστραφεί η ταινία ασφαλείας.
 Πάνω στην ταινία αυτή, εκτός από την ένδειξη «ταινία ασφαλείας», μπορούν να αναγράφονται και άλλες ενδείξεις της ετικέτας.

Πηγή

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © XΡΥΣΟ ΜΕΛΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Designed by John Tsipas