Translate - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

SLIDESHOW / ZAKYNTHOS

Οι κατ’ ελάχιστον αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και περιοχής


Οι κατ’ ελάχιστον αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και περιοχής, ορίζονται ως εξής σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 8197/90920/22‐7‐2013 (ΦΕΚ Β΄1883) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι οι παρακάτω:
*φπ : φυτοπροστατευτικό προϊόν

Επισημαίνεται ότι ο χρήστης γεωργικών φαρμάκων απαιτείται να διαθέτει πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου 4036/2012.
Σε κάθε περίπτωση  πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα αφού στους παραβάτες, προβλέπεται η επιβολή σημαντικών προστίμων, ενώ σε όποιον αρνείται ή παρακωλύει τη διενέργεια ελέγχων από εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες, επιβάλλεται  πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και  φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © XΡΥΣΟ ΜΕΛΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Designed by John Tsipas