Translate - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

SLIDESHOW / ZAKYNTHOS

ΕΩΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ


Μέχρι τις 20 Ιανουαρίου μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι στο φετινό πρόγραμμα, με το οποίο το ποσό επιχορήγησης για την προμήθεια κυψελών αντικατάστασης καθορίστηκε στα 25 ευρώ ανά κυψέλη και στα 6 ευρώ ανά μετακινούμενο μελίσσι.
Αυτό ορίζει σχετική τροποποιητική απόφαση, που υπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου και ο αναπληρωτής Γιάννης Τσιρώνης.


Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 938/81027/26-7-2017 ΚΥΑ
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται ως εξής:

Η φράση «Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 31η Ιανουαρίου κάθε μελισσοκομικού έτους.» αντικαθίσταται από: «Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 20η Ιανουαρίου κάθε μελισσοκομικού έτους.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 της υπ’ αριθ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Προκειμένου τα αιτήματα των ενδιαφερομένων να ικανοποιηθούν κατατίθενται πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών (τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης), εκδοθέντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΦΒ&Σ, με ημερομηνία έκδοσης από τη 1η Αυγούστου μέχρι και την 20η Μαΐου κάθε μελισσοκομικού έτους, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις, όπου απαιτείται. Για παραστατικά τα οποία αναγράφουν μηχανογραφημένα ή με σφραγίδα του εκδότη, ότι έχουν εξοφληθεί ή έχουν εκδοθεί τοις μετρητοίς, δεν απαιτείται η προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης. Κατ’ εξαίρεση, για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (πρόγραμμα 2017) τα νόμιμα παραστατικά αγοράς των κυψελών και οι αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις μπορούν να εκδοθούν και υποβληθούν συμπληρωματικά μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.»

3. Το άρθρο 14 της υπ’ αριθ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής:
«Ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών των «νομάδων και επαγγελματιών μελισσοκόμων», όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας, από τον συνήθη μόνιμο τόπο – «έδρα» της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα καθώς και πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις, κατά το χρονικό διάστημα από ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση έως και την 30η Ιουνίου κάθε μελισσοκομικού έτους. Κατ’ εξαίρεση για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (πρόγραμμα 2017), ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα για το χρονικό διάστημα από 1/3/2017 έως 31/7/2017.

4. Το άρθρο 23 της υπ’ αριθ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 23
Κυρώσεις

1. Εάν κατά τη διάρκεια των ελέγχων που περιγράφονται στα άρθρα 11 και 20 της παρούσας διαπιστωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ότι ο δικαιούχος δε συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, η ενίσχυση δεν καταβάλλεται ή, εφόσον έχει καταβληθεί, ανακαλείται εν όλω ή εν μέρει.

2. Αν τα ελεγχόμενα παραστατικά είναι ελλιπή ή έχουν εκδοθεί πλημμελώς, η ενίσχυση μειώνεται κατά το μέρος που αφορά τα εν λόγω παραστατικά.

3. Αν ο δικαιούχος αρνείται, παρεμποδίζει ή δε διευκολύνει τον έλεγχο, καθώς και αν δεν παρέχει ή παρέχει ψευδείς ή ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες και στοιχεία, αποκλείεται από την ενίσχυση κατά την τρέχουσα ετήσια περίοδο εφαρμογής και για τα επόμενα δύο (2) διαδοχικά έτη. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει ήδη καταβληθεί στον δικαιούχο το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης για την τρέχουσα ετήσια περίοδο εφαρμογής, τα ήδη καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται εντόκως στο σύνολό τους ως αδικαιολογήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1368/2015 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του ν. 2520/1997 (Α΄173), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Σε περίπτωση απάτης ή σοβαρής αμέλειας για την οποία ευθύνονται οι δικαιούχοι, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1368/2015.

5. Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόν άρθρο δεν επιβάλλονται για εκείνα τα στοιχεία της αίτησης ενίσχυσης ή της αίτησης πληρωμής ως προς τα οποία ο δικαιούχος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αρχή ότι η αίτηση ενίσχυσης ή η αίτηση πληρωμής είναι ανακριβής ή κατέστη ανακριβής μετά την υποβολή της, υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή δεν έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και δεν τον έχει ήδη ενημερώσει σχετικά με τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης όσον αφορά την αίτηση ενίσχυσης ή την αίτηση πληρωμής. Η ενημέρωση από τον δικαιούχο όπως περιγράφεται παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα την προσαρμογή της αίτησης ενίσχυσης ή της αίτησης πληρωμής στην πραγματική κατάσταση.

6. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο, διοικητικό ή επιτόπιο, διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος προς ενίσχυση αριθμού κυψελών αντικατάστασης (Δράση 3.1) ή μετακινούμενων μελισσιών (Δράση 3.2) και του προσδιορισθέντος από τους ελέγχους αντίστοιχου αριθμού, τότε:

α) εάν η διαφορά είναι μικρότερη από 10 % επί του αιτηθέντος αριθμού, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη ως βάση υπολογισμού της ενίσχυσης τον προσδιορισθέντα αριθμό, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας,

β) εάν η διαφορά είναι μεταξύ 10% και 20 % επί του αιτηθέντος αριθμού, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη ως βάση υπολογισμού της ενίσχυσης τον αιτηθέντα αριθμό μείον το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ αιτηθέντος και προσδιορισθέντος αριθμού, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας,

γ) εάν η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 20 % επί του αιτηθέντος αριθμού, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση. »

5. Το άρθρο 24 της υπ’ αριθ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 24
Γενικές Διατάξεις
1. Όπου στην παρούσα αναφέρεται ημερομηνία που συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα για το δημόσιο, ως καταληκτική ημερομηνία λαμβάνεται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

2. Δεν χορηγείται ενίσχυση για αριθμό κυψελών αντικατάστασης (Δράση 3.1) η μετακινούμενων μελισσιών (Δράση 3.2) μεγαλύτερο από τον αναγραφόμενο στην αίτηση ενίσχυσης.

3. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Καν 640/2014, η υποβολή αίτησης ενίσχυσης βάσει του ιδίου κανονισμού μετά την καταληκτική ημερομηνία για την εν λόγω υποβολή, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που θα εδικαιούτο να λάβει ο δικαιούχος εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα. Εάν η εν λόγω καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 25 ημερών, η αίτηση θεωρείται ως μη αποδεκτή και δεν χορηγείται ουδεμία ενίσχυση στον δικαιούχο.

4. Εάν ο δικαιούχος δεν κατέστη δυνατόν να συμμορφωθεί με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τις λοιπές υποχρεώσεις λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίσχυση για τον αριθμό των κυψελών αντικατάστασης (Δράση

3.1) ή των μετακινούμενων μελισσιών (Δράση 3.2) που ήταν επιλέξιμα κατά τον χρόνο που προέκυψαν οι λόγοι ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις.

5. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές περιστάσεις κοινοποιούνται εγγράφως στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που κρίνονται ικανοποιητικά από την εν λόγω αρχή, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ο δικαιούχος ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα είναι σε θέση να το πράξει.

6. Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή τις λοιπές υποχρεώσεις λόγω φυσικών περιστατικών που επηρεάζουν το μελισσοκομείο του, υπό τον όρο ότι έχει ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των μελισσοσμηνών. Με την επιφύλαξη των πραγματικών περιστάσεων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μεμονωμένες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να αποδεχθούν ως φυσικά περιστατικά που επηρεάζουν το μελισσοκομείο α) τον θάνατο ή την απώλεια μελισσοσμηνών εξαιτίας ασθένειας βεβαιωμένης από επίσημη κτηνιατρική αρχή ή β) τον θάνατο ή την απώλεια μελισσοσμηνών μετά από ατύχημα ή φυσικές καταστροφές ή εξαιρετικές περιστάσεις βεβαιωμένες από επίσημες αρχές για το οποίο ο δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος.


7. Τα παραστατικά δαπανών εκδίδονται και εξοφλούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 826/72508/4-7-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (πρόγραμμα 2017) γίνονται δεκτά και χειρόγραφα

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © XΡΥΣΟ ΜΕΛΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Designed by John Tsipas